PELAWAT DIDAHULUKAN, RAKAN DIUTAMAKAN

“Blog ini dalam proses untuk ditutup-Harap Maklum”

01 Januari 2008

Profil
PROFIL SMK SERI BANDI
Kod Sekolah : TEA 2036
No. Tel : 09-8674131
No. Fax : 09-86755130
Lokasi : Luar bandar
Gred Sekolah : B
Keluasan : 19.60 ekarLATAR BELAKANG SESERI
Tarikh dibuka : 2 Januari 2007
Lokasi : Bandar Seri Bandi di dalam Daerah kemaman dan wilayah
KETENGAH

Latar Belakang : Pelajar adalah anak peneroka FELCRA, Pekerja ladang sawit,
dan penduduk Bandar Seri Bandi serta Padang Kubu.

Sekolah Asal : Pelajar tingkatan 1, dari SK Seri Bandi dan SK Seri Bandi 2.VISI SEKOLAH
SMK Seri Bandi Cemerlang 2012


MISI SEKOLAH
Membangun Potensi Murid Melalui Pendidikan Berkualiti


PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH
Kami warga SMK Seri Bandi dengan pebuh iltizam berikrar dan berjanji akan berusaha untuk :

Mengamalkan konsep "Sekolah Penyayang"

Memberikan pendidikan yang terbaik dengan pebuh dedikasi bagi kecemerlangan dan sahsiah pelajar

Sentiasa bekerjasama menyelesaikan masalah anda

Melahirkan pelajar berilmu, beriman, dan beramal

Melahirkan suasana kerja yang harmoni dan warga sekolah yang saling bekerjasama

Menyediakan kemudahan lengkap, persekitaran yang menarik dan selesa

Sentiasa prihatin terhadap keperluan pelajar, guru, ibu bapa, masyarakat dan negara

Menyediakan guru-guru dan kakitangan yang memenuhi nilai dan etika sebagai penjawat awam.


FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
“ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang
berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk
melahirkan warga Negara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan Negara”