PELAWAT DIDAHULUKAN, RAKAN DIUTAMAKAN

“Blog ini dalam proses untuk ditutup-Harap Maklum”

03 Januari 2008

BenderaMERAH MAGENTA : Melambangkan keceriaan dalam menimba ilmu.
KUNING : Penentuan darjat dan kemantapan ilmu selari dengan Falsafah
Pendidikan Negara untuk melahirkan modal insan bagi mencapai Aspirasi Negara.
LENCANA SEKOLAH : Melambangkan pusat kecemerlangan dalam Kurikulum dan Ko Kurikulum dan identiti yang patut dipelihara dengan sebaik-baiknya.